Συχνές Ερωτήσεις

Παρέχουμε

απαντήσεις στις συχνές σας ερωτήσεις, για περισσότερες απαντήσεις καλέστε μας και ένας εκπρόσωπός μας θα σας ενημερώσει, μπορείτε επίσης να περάσετε και από το γραφείο μας.

Ο χρόνος διεκπεραίωσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, τον επαγγελματικό εξοπλισμό, την τεχνογνωσία, την εγκατάσταση των σωλήνων καθώς και το είδος της φραγής.

Η περιγραφή ενός προβλήματος από το τηλέφωνο μπορεί να προσδιορίσει σε κάποιο ποσοστό το κόστος. Ωστόσο το κόστος καθορίζεται από το πρόβλημα που υπάρχει καθώς και τα απρόβλεπτα που μπορεί να τύχουν, όπως ρίζες – χώματα – καλυμμένα φρεάτια – τάπες καθαρισμού.

Μέσα στην πόλη, μπορούμε να στείλουμε τεχνικό (χωρίς χρέωση), ώστε να σας συμβουλεύσει για το είδος της απόφραξης που χρειάζεστε, δίνοντάς σας και την προσφορά μας.

Είναι για εργασίες που δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων ο χρόνος και το κόστος τους.

Από το Κέντρο Αποφράξεων Πουλουπάτη εξασφαλίζεται η αξιοπιστία της συνεργασίας μας καθώς την ώρα των εργασιών, ο επιβλέπον του συνεργείου μας συμπληρώνει μια φόρμα με την ώρα παρουσίασης του συνεργείου καθώς και την ώρα τέλους της εργασίας.

Υπάρχει το ενδεχόμενο κατά τη διάρκεια της απόφραξης να προκύψουν προβλήματα, όπως μια σπασμένη ή βυθισμένη σωλήνα ή εισχώρηση χοντρών ριζών κ.α.. Σε αυτήν την περίπτωση που δεν είναι εφικτή η ολοκλήρωση της απόφραξης, για άνω των 120€ πραγματοποιείται έκπτωση 15% από το συμφωνηθέν ποσό.

Η πληρωμή γίνεται μετρητοίς, στο τέλος της εργασίας, στον υπεύθυνο του συνεργείου.

Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος πλημμύρας εντός του κτηρίου από έντονες καιρικές συνθήκες, φραγή του δικτύου της πόλης ή αν τα λήμματα περνούν από αποχέτευση εσωτερικά του κτηρίου.

Προτείνεται η τοποθέτηση κλαπέτου ή αλλιώς βαλβίδα αντεπιστροφής, όπου συνιστάται όταν το οίκημα βρίσκεται σε χαμηλότερο ή στο ίδιο επίπεδο με το αποχετευτικό δίκτυο του δήμου.

Όπως και στο ισόγειο έτσι και στον πρώτο όροφο υπάρχει πάντα ο κίνδυνος έκτακτης πλημμύρας εξαιτίας μιας φραγής της αποχέτευσης.

Προτείνεται γενικός καθαρισμός των κοινόχρηστων σωλήνων (οριζόντιων, δαπέδων, φρεατίων) τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Ο μηχανοσίφωνας κρατά τις δυσάρεστες οσμές του δικτύου της αποχέτευσης της ΔΕΥΑ, ώστε να μην περνούν στις αποχετεύσεις του κτηρίου.

Κλαπέτο ή αλλιώς βαλβίδα αντεπιστροφής, πρέπει να τοποθετείται βάση κανονισμού σε κάθε νέα σύνδεση της ΔΕΥΑ (δε δύναται αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς) για την αποφυγή πλημμύρας από λήμματα σε έντονες καιρικές συνθήκες ή για τη φραγή των σωλήνων του δικτύου της πόλης κ.α.. Συνιστάται να τοποθετείται σε κατοικίες, επιχειρήσεις, αποθήκες, υπόγεια κ.λπ που βρίσκονται πιο χαμηλά από το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης.