Ρίζες Δέντρων

Οι ρίζες των δέντρων μεγαλώνουν και εξαπλώνονται μέσα στο έδαφος αναζητώντας υγρασία και θρεπτικά συστατικά. Η υγρασία και τα θρεπτικά συστατικά για τα δέντρα είναι κάτι που βρίσκονται εν αφθονία στις σωληνώσεις αποχέτευσης. Γι΄ αυτό και οι ρίζες αγαπούν να μεγαλώνουν γύρω και μέσα στο αποχετευτικό σύστημα.

Τα προβλήματα από την εισβολή των ριζών αρχίζουν συνήθως από μικρές οπές ή ρωγμές στο σωλήνα αποχέτευσης, που από μόνες τους δεν προκαλούν πρόβλημα. Ωστόσο, η μικρή διαρροή από αυτά τα σημεία απελευθερώνει υγρασία και θρεπτικά συστατικά στο έδαφος. Οι ρίζες των κοντινών δέντρων προσελκύονται από αυτές τις συνθήκες, με αποτέλεσμα να αναπτύσσουν μικρά ριζίδια που ανοίγουν δρόμο και εισέρχονται αργά αλλά σταθερά μέσα στον σωλήνα.

Έτσι καθώς οι ρίζες εισχωρούν μέσα από αυτά τα ανοίγματα, εξαπλώνονται και μπορούν να προκαλέσουν περαιτέρω ζημιά, που μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε φράξιμο αλλά ακόμη και σε σπάσιμο των σωληνώσεων αποχέτευσης. Και αυτό γιατί, καθώς οι ρίζες μεγαλώνουν ακούν πίεση στις οπές της αποχέτευσης που μπορεί να σπάσει πλήρως τον σωλήνα.

Εάν δεν αφαιρέσετε γρήγορα τις ρίζες από τους σωλήνες αποχέτευσης με επαγγελματικό καθαρισμό, αυτές θα συνεχίσουν να αυξάνονται, προκαλώντας καταστροφικές ζημιές.

Οι βλάβες που δημιουργούν οι ρίζες των δέντρων μπορούν να διορθωθούν με τεχνικές αποκατάστασης της αποχέτευσης, αλλά συχνά προκαλούνται και σοβαρότερες ζημιές που συχνά απαιτούν σκαψίματα και αντικατάσταση των σωλήνων.